-42%  NA WYBRANE PRODUKTY !
Fototapeta Wektor koło strzałki infographic, wykres cyklu, wykres etykiety, wykres prezentacji naklejki. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Przesuń szablon.
Fototapeta:
Wektor koło strzałki infographic, wykres cyklu, wykres etykiety, wykres prezentacji naklejki. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Przesuń szablon..
Autor:
Numer zdjęcia:
#127733349
Słowa kluczowe:
infografika, diagram, prezentacja, 6, wykres, etykieta, naklejka, strzałka, biznes
Podobne
Wektor koło strzałki infographic, wykres cyklu, wykres etykiety, wykres prezentacji naklejki. Koncepcja biznesowa z 8 opcjami, częściami, krokami, procesami. Przesuń szablon.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres liniowy, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcji, części, etapów, procesów.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor koło liniowe strzałki infografikę, schemat cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 5 opcjami, częściami, krokami, procesami. Ciemny slajd 16x9.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon 16x9 ciemnego slajdu.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Szablon slajdu.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon slajdu.
Wektor strzałki okręgu infografiki, wykres cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon slajdu.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres sześciokątny, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon 16x9 ciemnego slajdu.
Wektor strzałki okręgu infografiki, wykres cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon 16x9 ciemnego slajdu.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres sześciokątny, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon 16x9 ciemnego slajdu.
Wektor strzałki okręgu infografiki, wykres cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon 16x9 ciemnego slajdu.
Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon 16x9 ciemnego slajdu.
Wektor strzałki okręgu infografiki, wykres cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon 16x9 ciemnego slajdu.
Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon 16x9 ciemnego slajdu.
Wektor strzałki okręgu infografiki, wykres cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon slajdu 16x9.
Wektor strzałki koła metaball infographic, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon slajdu 16x9.
Wektor infograficzny koła, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami. 16x9 slajdów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 szablonów slajdów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 szablonów slajdów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 slajdów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 slajdów.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcjami, częściami, krokami, procesami.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcji, części, etapów, procesów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcji, części, etapów, procesów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 7 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 szablonów slajdów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, geometryczny diagram, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcji, części, etapów, procesów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, geometryczny diagram, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcji, części, etapów, procesów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 5 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 slajdów.
okręgi Vector streszczenie piramidy infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 8 opcji, części, etapów, procesów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 szablonów slajdów.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor koło strzałki infografika osi czasu, schemat cyklu, trójkąt wykresu, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3, 4, 5 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki okręgu infografiki, wykres cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon slajdu.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 8 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 slajdów.
16x9 szablonów slajdów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 7 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 slajdów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres liniowy, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 8 opcji, części, etapów, procesów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcji, części, etapów, procesów.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcjami, częściami, krokami, procesami.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 slajdów.
strzałki wektora okrąg trójkąt infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcji, części, etapów, procesów. Minimalistyczny szablon danych.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcjami, częściami, krokami, procesami.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 8 opcji, części, etapów, procesów.
Wektor strzałki okręgu infografiki, wykres cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 8 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon slajdu.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 8 opcji, części, etapów, procesów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 szablonów slajdów.
Okrąg strzałki wektorowej harmonogram infografiki, wykres cyklu, wykres trójkąta, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcjami, częściami, krokami, procesami.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcji, części, etapów, procesów.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3, 4, 5, 6, 7, 8 opcji, części, kroków, procesów.
Wektor strzałki okręgu infografiki, wykres cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 5 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon 16x9 ciemnego slajdu.
Wektor strzałki okręgu infografiki, wykres cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon slajdu 16x9.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu lub wykresu, 16x9 slajdów prezentacji wykresu kołowego. Koncepcja biznesowych szablon z 3, 4, 5, 6, 7, 8 opcji, części, etapów, procesów. Czyste i pr
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 7 opcji, części, etapów, procesów. Ciemne tło.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. 16x9 szablonów slajdów.
Vector circle infographic liniowe strzały, schemat cyklu, wykres, prezentacja wykres kołowy. Koncepcja biznesowa z 6 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 szablonów slajdów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcji, części, etapów, procesów.
Wektor strzałki okręgu infografiki, wykres cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcjami, częściami, krokami, procesami.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcji, części, etapów, procesów. 16x9 slajdów.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, sześciokąt wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 6 opcji, części, etapów, procesów. 16: 9 slajdów. Kolorowych ilustracji.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres liniowy, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 5 opcji, części, etapów, procesów.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcjami, częściami, krokami, procesami.
strzałki wektora circle infographic, schemat cyklu, wykres, schemat prezentacji. Koncepcja biznesowa z 8 opcji, części, etapów, procesów.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 7 opcjami, częściami, krokami, procesami. Szablon 16x9 ciemnego slajdu.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 3 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 4 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 8 opcjami, częściami, krokami, procesami.
Wektor strzałki koła infografiki, diagram cyklu, wykres, wykres prezentacji. Koncepcja biznesowa z 5 opcjami, częściami, krokami, procesami.
zobacz więcejschowaj
Materiały

Fototapeta lateksowa

Powstaje z materiału lateksowego o gładkiej i matowej powierzchni dającej fotograficzny efekt. Wykorzystana technologia HP Latex zapewnia żywe i nieblaknące kolory odporne na promienie UV.
 • Maksymalna szerokość jednego brytu fototapety: 95 cm lub 105 cm w zależności od dostępności danego materiału. Żeby zapewnić podział taki, jakiego potrzebujesz, prosimy o zamieszczenie informacji o wybranej szerokości w komentarzu do zamówienia. Jeśli Twój wymiar będzie przekraczał maksymalną szerokość materiału, wydruk będzie się składał z kilku równych arkuszy.
 • Polecane zastosowanie: salon, sypialnia, przedpokój, pokój dziecięcy, sala konferencyjna.
 • Sposób klejenia: krawędź w krawędź
 • Czyszczenie: można przecierać suchą szmatką
 • Wykończenie: półmat

Fototapeta winylowa na flizelinie

Drukowana jest na matowym, wyjątkowo solidnym i odpornym materiale na podkładzie flizelinowym. Zapewnia to doskonałą trwałość i odporność na rozciąganie oraz odkształcenia. Materiał przepuszcza parę wodną, dzięki czemu ściany oddychają, a produkt nadaje się do kuchni i łazienki. Technologia HP Latex zapewnia żywe kolory na lata.
 • Maksymalna szerokość jednego brytu fototapety: 95 cm lub 105 cm w zależności od dostępności danego materiału. Żeby zapewnić podział taki, jakiego potrzebujesz, prosimy o zamieszczenie informacji o wybranej szerokości w komentarzu do zamówienia. W przypadku rozmiaru przekraczającego maksymalną szerokość materiału, wydruk będzie się składał z kilku równych arkuszy.
 • Polecane zastosowanie: salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, przedpokój, pokój dziecięcy, hotel, restauracja, sala konferencyjna, budynki użytku publicznego, szkoły, przedszkola, żłobki.
 • Sposób klejenia: krawędź w krawędź. Nakładanie kleju tylko na ścianę znacznie ułatwia montaż.
 • Czyszczenie: można przecierać wilgotną szmatką
 • Wykończenie: półmat

Fototapeta winylowa na flizelinie struktura

Drukowana jest na wyjątkowo trwałym i odpornym podkładzie flizelinowym, którego grubość zmniejsza niewielkie nierówności na powierzchni ściany. Półmatowy materiał i struktura drobnego piasku na powierzchni dają ekskluzywny efekt. Fototapeta przepuszcza parę wodną, dzięki czemu ściany oddychają, a wzór nadaje się do kuchni i łazienki. Technologia HP Latex zapewnia żywe kolory na lata.
 • Maksymalna szerokość jednego brytu fototapety: 100 cm. Żeby zapewnić podział taki, jakiego potrzebujesz, prosimy o zamieszczenie informacji o wybranej szerokości w komentarzu do zamówienia. Gdy rozmiar przekracza maksymalną szerokość materiału, wydruk będzie się składał z kilku równych arkuszy.
 • Polecane zastosowanie: salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, przedpokój, hotel, restauracja, sala konferencyjna, budynki użytku publicznego.
 • Sposób klejenia: krawędź w krawędź. Nakładanie kleju tylko na ścianę znacznie ułatwia montaż.
 • Czyszczenie: można przecierać wilgotną szmatką
 • Wykończenie: półmatowe, struktura drobnego piasku
 • Dodatkowe informacje: specjalna gramatura 255g/m2

Fototapeta samoprzylepna

To uniwersalny i praktyczny produkt, który sprawdzi się na większości gładkich powierzchni. Wzór można umieścić na ścianie, meblach i szklanych płaszczyznach. Specjalnie opracowany klej gwarantuje łatwe przyklejenie fototapety, dzięki czemu znacznie skracamy czas odmiany wnętrza. Technologia HP Latex zapewnia żywe kolory na lata.
 • Maksymalna szerokość jednego brytu fototapety: 133 cm. W przypadku rozmiaru przekraczającego maksymalną szerokość materiału, wydruk będzie się składał z kilku równych arkuszy.
 • Polecane zastosowanie: salon, sypialnia, kuchnia, przedpokój, pokój dziecięcy, hotel, restauracja, sala konferencyjna, budynki użytku publicznego, szkoły, przedszkola, żłobki.
 • Sposób klejenia: krawędź w krawędź, łatwe przyklejanie
 • Czyszczenie: można delikatnie przemywać wilgotną szmatką
 • Wykończenie: mat

Zobacz również
Różne 3d streszczenie sfer
Różne zabawy kolorowe 3d sfer
Okrąg strzałki
Szablon do prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Szablon do prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Szablon do prezentacji projektu biznesowego
Szablon do prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Szablon do prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Szablon do prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Trzy rowerowe strzały z pól tekstowych
Szablon do prezentacji projektu biznesowego
Prezentacja projektu biznesowego ze strzałkami rowerowych
Szablon do prezentacji (duża kolekcja)
Szablon do prezentacji projektu biznesowego
Szablon do prezentacji projektu biznesowego
Szablon dla prezentacji biznesowych
Szablon do prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Strzałki Okrąg ustawiony dla infographic
Szablon dla prezentacji biznesowych (infografika)
Szablon projektu firma ze strzałkami i obszarów tekstowych
Szablon dla prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Okrąg ustawiony strzałki
Bez szwu tekstury złoto
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon dla prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Nowoczesny układ opcji wektorowych. Może być stosowany do infographic.
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon dla prezentacji biznesowych
Szablon do informacji medycznej prezentacji (grafika)
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon dla prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Szablon dla prezentacji biznesowych
Szablon dla prezentacji biznesowych (infografika)
Szablon projektu firma ze strzałkami i obszarów tekstowych
Bez szwu tekstury lodu
Szablon dla prezentacji biznesowych
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon projektu firma ze strzałkami i obszarów tekstowych
Szablon dla prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Szablon dla prezentacji biznesowych
Szablon projektu firma ze strzałkami i obszarów tekstowych
Szablon dla prezentacji biznesowych (informacji graficznej)
Szablon dla prezentacji biznesowych (informacji graficznej)
Bez szwu tekstury lodu
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon dla prezentacji biznesowych
Szablon projektu biznesowego ze strzałkami i obszarów tekstu
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Nowoczesny układ opcji wektorowych. Może być stosowany do infographic.
3d kolor czcionki
Strzałki Okrąg ustawiony dla infographic
Szablon dla prezentacji biznesowych
Abstrakcyjna kolorowe krąg (wektorowe)
Szablon dla prezentacji biznesowych
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon projektu biznesowego ze strzałkami i obszarów tekstu
Szablon dla prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Szablon projektu biznesowego ze strzałkami i obszarów tekstu
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon projektu biznesowego ze strzałkami i obszarów tekstu
Dwa Serca na Walentynki `s
Streszczenie tle z serca doodle
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Szablon do prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Szablon dla prezentacji biznesowych (duża kolekcja)
Szablon dla prezentacji biznesowych (info grafika)
Strzałki Okrąg ustawiony za info grafiki
Szablon projektu biznesowego ze strzałkami i obszarów tekstu
Szablon projektu biznesowego ze strzałkami i obszarów tekstu
Mapa świata
Zestaw okrąg strzałki (duża kolekcja)
3d strzałki dla projektu biznesowego
Nowoczesne opcje wektorowe układ. Może być stosowany do infographic.
Nowoczesne opcje wektorowe układ. Może być stosowany do infographic.
zobacz więcejschowaj

Nasz sklep internetowy używa plików cookies i pokrewnych technologii. Dzięki nim zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług i gwarantujemy płynne działanie strony. Po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies będą również wykorzystane do dodatkowych pomiarów i analizy korzystania z witryny. Pozwoli nam to dostosować stronę do Twoich zainteresowań oraz prezentować spersonalizowane treści i reklamy.
Administratorem Twoich danych jest Fairbox Sp. z o.o., a w niektórych sytuacjach także nasi partnerzy, z którymi współpracujemy. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z plików cookie oraz przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Cookies.
Ustawienia plików cookies
Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych kategorii plików cookies oraz możliwość dostosowania ich do swoich preferencji:
Niezbędne
Używamy ich do zapewnienia poprawnego działania strony internetowej. Dzięki nim możesz bez zakłóceń poruszać się po naszym sklepie, a także bezpiecznie dokonywać zakupów.
Funkcjonalne
Służą do zapamiętywania wyborów dokonanych przez użytkowników na stronie, co pomaga dostosować witrynę do Twoich personalnych preferencji i poprawić komfort jej użytkowania.
Analityczne
Analityczne pliki cookies mierzą ilość wizyt i zbierają informacje o źródłach ruchu na stronie. Dzięki nim możemy zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z witryny, doskonalić jakość usług oraz dostosowywać zawartość sklepu, aby lepiej spełniała oczekiwania naszych Klientów.
Marketingowe
Marketingowe pliki cookies umożliwiają nam i naszym partnerom dostosowanie treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Służą także do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych.