-42%  NA WYBRANE PRODUKTY !
Fototapeta In a minimalist black and white style, A detailed image of an antique, weathered streetlamp with a single raven perched atop.
Fototapeta:
In a minimalist black and white style, A detailed image of an antique, weathered streetlamp with a single raven perched atop..
Autor:
Numer zdjęcia:
#450773787
Słowa kluczowe:
Minimalistyczne, czarny, biały, styl, utworzyć, szczegółowy, antyczny, wyblakły, światła uliczne
Materiały

Fototapeta lateksowa

Powstaje z materiału lateksowego o gładkiej i matowej powierzchni dającej fotograficzny efekt. Wykorzystana technologia HP Latex zapewnia żywe i nieblaknące kolory odporne na promienie UV.
 • Maksymalna szerokość jednego brytu fototapety: 95 cm lub 105 cm w zależności od dostępności danego materiału. Żeby zapewnić podział taki, jakiego potrzebujesz, prosimy o zamieszczenie informacji o wybranej szerokości w komentarzu do zamówienia. Jeśli Twój wymiar będzie przekraczał maksymalną szerokość materiału, wydruk będzie się składał z kilku równych arkuszy.
 • Polecane zastosowanie: salon, sypialnia, przedpokój, pokój dziecięcy, sala konferencyjna.
 • Sposób klejenia: krawędź w krawędź
 • Czyszczenie: można przecierać suchą szmatką
 • Wykończenie: półmat

Fototapeta winylowa na flizelinie

Drukowana jest na matowym, wyjątkowo solidnym i odpornym materiale na podkładzie flizelinowym. Zapewnia to doskonałą trwałość i odporność na rozciąganie oraz odkształcenia. Materiał przepuszcza parę wodną, dzięki czemu ściany oddychają, a produkt nadaje się do kuchni i łazienki. Technologia HP Latex zapewnia żywe kolory na lata.
 • Maksymalna szerokość jednego brytu fototapety: 95 cm lub 105 cm w zależności od dostępności danego materiału. Żeby zapewnić podział taki, jakiego potrzebujesz, prosimy o zamieszczenie informacji o wybranej szerokości w komentarzu do zamówienia. W przypadku rozmiaru przekraczającego maksymalną szerokość materiału, wydruk będzie się składał z kilku równych arkuszy.
 • Polecane zastosowanie: salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, przedpokój, pokój dziecięcy, hotel, restauracja, sala konferencyjna, budynki użytku publicznego, szkoły, przedszkola, żłobki.
 • Sposób klejenia: krawędź w krawędź. Nakładanie kleju tylko na ścianę znacznie ułatwia montaż.
 • Czyszczenie: można przecierać wilgotną szmatką
 • Wykończenie: półmat

Fototapeta winylowa na flizelinie struktura

Drukowana jest na wyjątkowo trwałym i odpornym podkładzie flizelinowym, którego grubość zmniejsza niewielkie nierówności na powierzchni ściany. Półmatowy materiał i struktura drobnego piasku na powierzchni dają ekskluzywny efekt. Fototapeta przepuszcza parę wodną, dzięki czemu ściany oddychają, a wzór nadaje się do kuchni i łazienki. Technologia HP Latex zapewnia żywe kolory na lata.
 • Maksymalna szerokość jednego brytu fototapety: 100 cm. Żeby zapewnić podział taki, jakiego potrzebujesz, prosimy o zamieszczenie informacji o wybranej szerokości w komentarzu do zamówienia. Gdy rozmiar przekracza maksymalną szerokość materiału, wydruk będzie się składał z kilku równych arkuszy.
 • Polecane zastosowanie: salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, przedpokój, hotel, restauracja, sala konferencyjna, budynki użytku publicznego.
 • Sposób klejenia: krawędź w krawędź. Nakładanie kleju tylko na ścianę znacznie ułatwia montaż.
 • Czyszczenie: można przecierać wilgotną szmatką
 • Wykończenie: półmatowe, struktura drobnego piasku
 • Dodatkowe informacje: specjalna gramatura 255g/m2

Fototapeta samoprzylepna

To uniwersalny i praktyczny produkt, który sprawdzi się na większości gładkich powierzchni. Wzór można umieścić na ścianie, meblach i szklanych płaszczyznach. Specjalnie opracowany klej gwarantuje łatwe przyklejenie fototapety, dzięki czemu znacznie skracamy czas odmiany wnętrza. Technologia HP Latex zapewnia żywe kolory na lata.
 • Maksymalna szerokość jednego brytu fototapety: 133 cm. W przypadku rozmiaru przekraczającego maksymalną szerokość materiału, wydruk będzie się składał z kilku równych arkuszy.
 • Polecane zastosowanie: salon, sypialnia, kuchnia, przedpokój, pokój dziecięcy, hotel, restauracja, sala konferencyjna, budynki użytku publicznego, szkoły, przedszkola, żłobki.
 • Sposób klejenia: krawędź w krawędź, łatwe przyklejanie
 • Czyszczenie: można delikatnie przemywać wilgotną szmatką
 • Wykończenie: mat

Zobacz również
A painting of a city street with a lamp post and buildings on it's side, with a reflection of the street lights on the water, impressionist painting, an abstract painting, impressionism, Generative AI
A painting of a city street with a lamp post and buildings on it's side, with a reflection of the street lights on the water, impressionist painting, an abstract painting, impressionism, Generative AI
Two monkeys floating in the universe
Field of flowers, Generative AI
Rainy Day Melody
A landscape depiction showcasing Khufu in traditional royal attire, with the iconic Great Pyramid of Giza in the background
An artistic depiction of a warrior with a helmet shaped like a ladybug's shell, accompanied by a swarm of loyal fireflies, ready to confront adversaries in a twilight jungle.
Photo of a detailed golden statue of Anubis, the ancient Egyptian god of mummification, standing tall with a jackal's head and holding an ankh in one hand. The backdrop is a dimly lit chamber with hie
A landscape depiction showcasing Seti I in his royal attire, with the Temple of Seti in Abydos prominently featured in the background
A landscape depiction showcasing King Tut in his iconic golden death mask, framed by the traditional Nemes headdress, with hieroglyphics and symbols in the background.
An illustration of a formidable warrior with a wolf's head, wearing intricate armor, standing atop a snowy mountain with a full moon illuminating the scene.
An illustration of a formidable warrior with traits of a beetle, wearing chitinous armor, standing in a battle stance in a shadowy forest, with bioluminescent plants illuminating the surroundings.
An artistic representation set against the Valley of the Kings, highlighting King Tut's regal stance and the entrance to his famous tomb
A landscape depiction showcasing Hatshepsut in her traditional khat headdress and attire, with the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari in the background
A historical portrait of Hatshepsut in a majestic pose, hinting at trade expeditions and construction projects from her reign in the background
Historical representation of Horus in his human form, with the head of a falcon. He holds the ankh, symbolizing life, and the was scepter, representing power and dominion. The backdrop features the va
An artistic representation capturing Seti I by the Nile River, with a majestic view of Thebes in the distance
Landscape-oriented vector illustration, where the deep blue ocean is home to a mesmerizing mermaid with long, flowing hair. The scene is enriched with whimsical vector elements, creating a dreamy and
A historical portrait focusing on the famous bust of Nefertiti, hinting at the art and architecture of the Amarna period
Panoramic view of the Colosseum in Lazio, Rome, Italy, with cars and buses swirling around its base. The contrast between the ancient monument and the dynamic motion of modern vehicles creates a capti
An artistic representation of Nefertiti by the banks of the Nile River, highlighting her legacy in Egyptian history
A detailed drawing of a female warrior with a protective canine companion by her side, both wearing matching armor, ready to face adversaries in a dense forest setting.
An artistic depiction of a warrior with a fish-like helmet, his eyes glowing blue, accompanied by a school of loyal fish, ready to face an enemy in an underwater cave.
A soft-lit photo of a young man with a dark complexion, sitting in a rustic cafe, sipping coffee with closed eyes, enjoying the ambiance and soft jazz playing in the background.
A detailed drawing of a warrior wearing a bear pelt as a cloak, with a stern expression, wielding a large mace, set against a backdrop of towering mountains.
Illustration of Anubis in a dynamic pose, with winds swirling around him. His black jackal head contrasts with the golden desert sands, and pyramids can be seen in the distance under a blazing sun.
A watercolor painting of a majestic warrior, with vibrant butterfly wings spread wide, armed with a bow and arrow, aiming at an unseen enemy from atop a cliff.
An illustration of a valiant warrior with fish scales covering his armor, wielding a trident, standing on a rocky seabed with colorful corals and marine life surrounding him.
A historical portrait capturing Khufu in front of the massive blocks of limestone, with workers diligently constructing the Great Pyramid
Photo depicting an ancient Egyptian temple with a large statue of Ra, the sun god, standing majestically at its entrance. The statue is made of gold and shines brightly under the sun. The temple walls
An artistic representation capturing Hatshepsut against the vast Egyptian landscape, emphasizing the peace and prosperity of her reign
Illustration in landscape ratio 9:16 for desktop, featuring a Latin girl with a close-up shot.
A 9:16 landscape ratio illustration, suitable for a desktop background. The scene transitions the girl with silver hair and violet eyes.
Illustration of a beautiful girl in a swimming suit, standing confidently on a rooftop with the city's neon-lit skyline as the backdrop.
Illustration in landscape ratio 9:16 of a Latin girl. She is pictured in an enchanting garden, filled with native Latin American flowers.
Watercolor painting of a close-up of Anubis' jackal head, displaying intricate details of his facial features, with the eyes radiating wisdom and authority. The background fades into a blend of desert
A detailed drawing of King Tut, emphasizing his youthful visage, golden mask, and intricately decorated attire.
Animated art of a librarian owl, adjusting its glasses, while sorting books in a grand tree library. The scene exudes an ambient and studious atmosphere with few details.
Illustration in a whimsical animated style of a mischievous raccoon trying to reach a jar of cookies on a high shelf inside a cozy woodland cabin.
Animated art of a group of forest sprites, each carrying a lantern, guiding their way through a misty woodland.
Illustration in landscape ratio 9:16 of a Latin girl's upper body from behind. She is holding a colorful shawl, looking towards a bustling market square with stalls selling vibrant textiles and crafts
A series of illustrations that depict the life cycle of a pumpkin, designed in a 16:9 image ratio, suitable for a desktop background.
A cozy fireplace with Thanksgiving-themed mantel decor, created with a 16:9 image ratio, suitable for a desktop background.
Illustration in landscape ratio 9:16 of s Latin girl, situated in an urban setting at dusk.
Animated art of a family of penguins huddled together, sharing warmth on a snowy cliff overlooking the northern lights.
Illustration of a Latin girl in a portrait setting. Her expressive eyes radiate warmth, and her hair, adorned with a mix of vibrant flowers, flows gracefully. She wears an embroidered top, rich in det
An anime-style art of a serene landscape during sunset, with soft pastel colors. In the foreground, a playful cat is chasing a fluttering butterfly, surrounded by tall grass and blooming flowers.
An elongated landscape illustration suitable for a desktop background, featuring the girl with silver hair and violet eyes.
Illustration in a whimsical animated style of a gentle sloth, hanging from a magical tree, leisurely reading a book with glasses perched on its nose.
Detailed drawing of Amenhotep III, capturing his regal visage adorned with traditional pharaonic jewelry. He wears the Nemes headdress with the iconic uraeus cobra. Surrounding him are hieroglyphic in
Illustration of a beautiful girl in short clothes, perched on a high-rise balcony with the dazzling cityscape behind her.
Landscape image depicting the iconic Colosseum with streams of vehicles circling it. The evening sky casts a golden hue, highlighting the majestic structure amidst the bustling traffic of Lazio, Rome,
A landscape depiction showcasing Cleopatra with the iconic lighthouse of Alexandria and the Mediterranean Sea in the background.
Animated art of a child and a friendly alien sitting on a grassy hill, flying paper lanterns into the evening sky.
Animated art of a knight and a dragon, not in battle, but engaged in a friendly game of chess on a mountaintop.
Landscape illustration in anime style art of a beautiful girl gracefully swimming underwater. Her long hair flows behind her like a silken stream, catching the dappled sunlight filtering through the w
Full-body portrait of a Japanese Chin, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of a Neapolitan Mastiff, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of a Neapolitan Mastiff, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of a German Wirehaired Pointer, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of a Silky Terrier, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of a Tibetan Terrier, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Illustration in a whimsical animated style of a cat wearing a wizard's hat, conjuring a magical orb that floats above its paw.
Artistic representation of Thutmose III, standing atop a vantage point overlooking the Nile River. The fertile lands of Egypt stretch out before him, with cities, farmlands, and the distant pyramids v
Landscape illustration of Horus, the ancient Egyptian god of the sky. He is depicted as a majestic falcon with wide-spread wings, soaring above the Nile River. His piercing eyes, representing the sun
Full-body portrait of a Tibetan Spaniel, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of a Bull Terrier, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of a Basset Hound, presented in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of a German Shepherd, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of a French Bulldog, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of a Bullmastiff, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of an Icelandic Sheepdog, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
A table set with fine china for a formal Thanksgiving dinner, presented in a 16:9 image ratio, suitable for a desktop background.
Illustration in landscape ratio 9:16 for desktop, depicting a Latin girl with an upper body shot.
A traveler resting against a backpack with a map, surrounded by a forest; 16:9 image ratio; suitable for desktop
Full-body portrait of a Cane Corso, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
Full-body portrait of an Irish Wolfhound, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
A table with a map showing where each ingredient of the Thanksgiving meal came from, crafted in a 16:9 image ratio, suitable for a desktop background.
A figure fishing on a serene lake at dawn.; 16:9 image ratio; suitable for desktop
Full-body portrait of a Dachshund, designed in a 16:9 image ratio, suitable for use as a desktop background
zobacz więcejschowaj

Nasz sklep internetowy używa plików cookies i pokrewnych technologii. Dzięki nim zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług i gwarantujemy płynne działanie strony. Po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies będą również wykorzystane do dodatkowych pomiarów i analizy korzystania z witryny. Pozwoli nam to dostosować stronę do Twoich zainteresowań oraz prezentować spersonalizowane treści i reklamy.
Administratorem Twoich danych jest Fairbox Sp. z o.o., a w niektórych sytuacjach także nasi partnerzy, z którymi współpracujemy. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z plików cookie oraz przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Cookies.
Ustawienia plików cookies
Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych kategorii plików cookies oraz możliwość dostosowania ich do swoich preferencji:
Niezbędne
Używamy ich do zapewnienia poprawnego działania strony internetowej. Dzięki nim możesz bez zakłóceń poruszać się po naszym sklepie, a także bezpiecznie dokonywać zakupów.
Funkcjonalne
Służą do zapamiętywania wyborów dokonanych przez użytkowników na stronie, co pomaga dostosować witrynę do Twoich personalnych preferencji i poprawić komfort jej użytkowania.
Analityczne
Analityczne pliki cookies mierzą ilość wizyt i zbierają informacje o źródłach ruchu na stronie. Dzięki nim możemy zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z witryny, doskonalić jakość usług oraz dostosowywać zawartość sklepu, aby lepiej spełniała oczekiwania naszych Klientów.
Marketingowe
Marketingowe pliki cookies umożliwiają nam i naszym partnerom dostosowanie treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Służą także do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych.